EgSer.no

en regional portal for alle som:

 

– Trenger oversikt på tilgjengelige hjelperessurser innen helse- omsorg- og sosialsektor.  

– Vil lose mennesker  videre i hjelpeapparatet eller gi råd til enkeltpersoner/familier.

– Trenger bistand fra veldedige/ideelle organisasjoner, frivilligsentral eller annen hjelperessurs.

– Søker kompetanse og støtte i en utfordrende livssituasjon, eller som ønsker å delta i et fellesskap i en veldedig/ideell organisasjon eller annen hjelperessurs.

– Ønsker å engasjere seg med innsats for enkeltpersoner, veldedig/ideell organisasjon, frivilligsentral eller annen hjelperessurs.

www.livsgledesenteret.com